DUYURULAR

“TÜRK” ve “TÜRKİYE” Sözcüklerinin Kaldırılması Yanlış ve Yanıltıcı Olur!”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin adlarındaki “Türk” ve “Türkiye” ifadelerinin Bakanlar Kurulu kararıyla  konduğunu, o nedenle çıkarılmaları için Bakanlar Kurulunun hızla gerekli adımları atacağını söylemesi ile ilgili olarak DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“Öyle anlaşılıyor ki, Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin bazı konularda Hükümetle ters düşen açıklamalar yapmaları, sayın Cumhurbaşkanınca hoş karşılanmadığı için; bu kuruluşlar, adlarının başındaki ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ sözcükleri çıkarılmak suretiyle cezalandırılmak istenmektedir. Her iki Birlik, kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşlarıdır.  Anayasa’mızın 135. maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları ‘kanunla’ kurulur. Hâlen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşlarının hepsi, bu şekilde ayrı ayrı yasalarla kurulmuştur. Dolayısıyla bu kuruluşların adları ve onların baş tarafındaki ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ sözcükleri de  Bakanlar Kurulu kararıyla değil, yasa ile konmuştur.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adlarının başında bulundukları il veya bölgenin adı, üst kuruluşlarının adlarının başında ise  ‘Türk’ veya ‘Türkiye’ sözcüğü vardır. Bunun nedeni, onların yurt içi ve yurt dışı ilişkilerinde Türk kurumu kimliklerinin belirtilmek istenmesi, görev ve yetkilerinin bütün Türkiye’de ilgili meslek mensuplarını kapsaması, faaliyetlerinin Türkiye ölçeğinde olmasıdır. Dolayısıyla üst kuruluşların adlarındaki ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ sözcüklerinin kaldırılması yanlış ve yanıltıcı olur. Bu sözcüklerin kullanılması için sayın Cumhurbaşkanının gerekli ve yeterli gördüğü Bakanlar Kurulu kararı ise,  günümüzde sadece Türk Ticaret Kanunu’nun 46. maddesinin 3. fıkrası uyarınca ticaret unvanları için aranmaktadır.

Anayasa’mızın 135. maddesinin VI. ve VII. fıkralarında ‘amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organları’ hakkında hangi işlemlerin yapılacağı gösterilmiştir. Eğer öyle bir durum varsa gereği yapılır. Fakat kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasa ile konmuş adlarının başındaki ‘Türk’ veya ‘Türk’ sözcüklerinin Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılması hiçbir durumda  söz konusu olamaz. Kaldı ki, yasa değişikliği yoluyla da yapılsa kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adlarındaki ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ sözcüklerinin kaldırılması doğru olmaz. Böyle bir değişiklik, kimilerinin öcalma duygularını tatmin edebilir;  kimilerinin bu sözcükleri her yerden silme isteklerini karşılayabilir; ama Türkiye Cumhuriyeti’ne hiçbir yarar sağlamaz.”

Diğer Haberler

DSP Genel Başkanı AKSAKAL, SP Genel Başkanı KARAMOLLAOĞLU’nu Ziyaret Etti.

DSP Genel Başkanı Önder AKSAKAL, Siyasi Partiler, Milletvekili ve Yerel Yönetim Seçimleri ile Yüksek Seçim …