DUYURULAR

TÜRK: “NATO Müttefiklerimizin Türkiye’nin Karşısında Değil, Yanında Olması Gerekir.”

Türkiye’nin Afrin’de “Zeytin Dalı” adıyla başlattığı askerî harekât hakkında NATO ve ABD tarafından yapılan ölçülü davranma çağrıları ve Almanya’nın konuyu NATO’da tartışmaya açmaya yönelik girişimi dolayısıyla Demokratik Sol Parti’nin dış politika ile ilgili Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, aşağıdaki açıklamayı yaptı:
Türkiye’nin güney sınırlarında karşı karşıya kaldığı terör saldırılarına karşı Afrin’de “Zeytin Dalı” adıyla başlattığı sınır ötesi askerî harekât, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. maddesine göre silâhlı saldırıya uğrayan bir Üye Devlet olarak kullandığı bireysel veya birlikte meşru savunma hakkı çerçevesinde yürütülmektedir. Barışı simgeleyen bir ad altında yapılan bu harekât, hiçbir şekilde Suriye veya başka bir devletin toprak bütünlüğüne yönelik değildir.
NATO adına ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye’nin terör saldırılarına karşı meşru savunma hakkı kabul edilmekle birlikte, ölçülü davranma çağrısına yer verilmekte; Almanya ise, konunun NATO’da tartışılmasını istemektedir. 1949’da imzalanan NATO Antlaşması’nın 5. maddesi, Antlaşma Taraflarının, içlerinden biri veya birkaçının Avrupa veya Kuzey Amerika’da silahlı bir saldırıya uğraması durumunda Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. maddesi çerçevesinde bireysel veya birlikte meşru savunma hakkını kullanmak suretiyle, silâhlı kuvvvet kullanılması dahil, gerekli bütün önlemleri alarak, saldırıya uğrayan Tarafa veya Taraflara yardımcı olmayı kabul ettiklerini belirtir. 1952’de Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya katılmasından sonra Antlaşma’nın kapsamı, 5. maddede yapılan değişiklikle, Türkiye topraklarını da içine alacak şekilde genişletilmiştir.
Dolayısıyla NATO müttefiklerimizin Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51., NATO Antlaşması’nın 5. maddesi çerçevesinde bir meşru savunma harekâtı olan “Zeytin Dalı” harekâtı hakkında düşük tonda da olsa eleştiri içeren çağrılar yapmak veya bu harekâtı tartışmaya açmak yerine, Türkiye’ye yardımcı olmaları, başka bir deyişle, Türkiye’nin karşısında değil, yanında yer almaları gerekir. Üstelik bu, onların NATO Antlaşması’nın 5. maddesinden doğan yükümlülüğüdür.

Check Also

DSP Lideri AKSAKAL: “Yağma yok! DSP var.”

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı sayın Önder AKSAKAL, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında yurt gezilerine …