DUYURULAR

TÜRK: “Diyanet İşleri Başkanı Derhal Görevden Alınmalıdır!”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 10 Kasım 2018 günü Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi konusunda DSP Parti Meclisi Üyesi, eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, aşağıdaki yazılı açıklamayı yaptı:

“Şapka devrimine aykırı olarak fesle dolaşmayı bir marifet sayan Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşının muzaffer Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve lâiklik karşıtı görüşleriyle tanınan, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım  hakkında en adi yalan ve iftiraları yayan, ‘Keşke Yunan galip gelseydi de, hilâfet yıkılmasaydı, şeriat kaldırılmasaydı, lâiklik gelmeseydi’ şeklinde hezeyanları olan bir kişidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığının ilk yılında kuruluşuna öncülük ettiği bir kamu kurumudur. 3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Kanun’la Şeriye Vekâleti (Şeriat Bakanlığı) kaldırılarak  yerine Diyanet İşleri Reisliği kurulmuş, görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Anayasa’mızın 136. maddesine göre; ‘Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunundaki görevleri yerine getirir.’

Bugün yürürlükteki Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. maddesine göre; “Başkanlığın en üst amiri olan Diyanet İşleri Başkanı, Başkanlığı temsil eder. Başkan din hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması için gerekli tedbirleri alır.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bir gün önceki Cuma hutbesinde rahmetle anmayı ihmal ettiği Atatürk’ün ölümünün 80. yılında vefakâr Türk Milletince saygı, sevgi ve özlemle anıldığı 10 Kasım 2018 günü Atatürk ve lâiklik hakkındaki sakat görüşleri bilinen bir kişiyi ziyaret etmesi, eğer Anayasa’ya aykırı olarak bu görüşleri paylaşmak anlamına gelmiyorsa; –en hafif ifade ile– tam bir düşüncesizlik örneği ve ağır bir hizmet kusurudur. O’nun Diyanet İşleri Başkanlığını yürütecek liyakatte olmadığını gösteren son  hareketi, görevden çekilmesini gerektirecek niteliktedir. Bunu yapmadığı takdirde derhâl görevden alınması gerekir.”

 

Check Also

ÖNDER AKSAKAL İzmir’den Seslendi: “SURİYE YÖNETİMİYLE GECİKMEDEN İLİŞKİ KURULMALI”

Demokratik Sol Parti, başkent Ankara’nın ardından İzmir’de de il kongresini gerçekleştirdi. İzmir Fuar Gençlik Merkezi’nde …