Hikmet Sami Türk: “Sıra, KKTC’nin Tanınmasında”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da toplanan İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Zirvesinde Filistin Devleti’nin ve onun başkenti olarak Doğu Kudüs’ün tanınması konusunda alınan karar dolayısıyla Demokratik Sol Parti (DSP) dış politika ile ilgili Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, aşağıdaki değerlendirmeyi yaptı:
İİT Zirvesinde Filistin Devleti’nin ve onun başkenti olarak Doğu Kudüs’ün tanınması konusunda alınan karar, son derece isabetlidir. Filistin Devleti’ni tanımayan ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya karar vermesine, böylece Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına karşılık olarak alınması gereken karar buydu. Ortadoğu’da barışı sağlayacak, Filistin sorununa çözüm getirebilecek yol, Filistin Devletini ve onun Doğu Kudüs’teki başkentini tanımaktan geçer. İİT Zirvesinde alınan karar, bu gerçeği vurgulamıştır. Türkiye, bu konuda öncülük etmekle uluslararası plânda önemli bir başarıya imza atmıştır.
Şimdi sıra, 34 yıldır Türkiye’nin desteğiyle bağımsız varlığını sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin tanınmasına gelmiştir. KKTC’nin Türkiye dışında başka devletlerce tanınmaması, uluslararası hukuk açısından haksız, üstelik Rum tarafına uluslararası ilişkilerde ve kuruluşlarda avantaj, Ada’ya kalıcı barışın gelmesini engelleyici bir tutumu sürdürmesine olanak sağlayan bir durum yaratmaktadır. KKTC’nin başta Türkiye’nin yakın ilişkiler içinde olduğu devletler olmak üzere uluslararası toplum tarafından tanınması, Ada’da iki toplum arasında sağlam temellere dayalı barışın gerçekleşmesini de kolaylaştıracaktır. Kalıcı barış, ancak uluslararası hukuk açısından eşit taraflar arasında yapılacak müzakerelerle sağlanabilir. İİT Zirvesinde alınan karar, bu konuda örnek olabilir. İİT devletlerinin KKTC’den esirgedikleri tanımayı gerçekleştirmenin zamanı gelmiştir. Türkiye de, Filistin Devleti ve Doğu Kudüs’ün tanınması konusunda gösterdiği olağanüstü çabayı, KKTC’nin uluslarası plânda tanınması konusunda da ortaya koymak durumundadır.