DUYURULAR

Hikmet Sami Türk : “Cumhurbaşkanı Meclise Emir Veremez!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müftülülere nikâh kıyma yetkisi veren ve muhalefet tarafından eleştirilen Kanun Tasarısı hakkında “İsteseniz de istemeseniz de bu, Meclis’ten geçecek.” cümlesini de içeren dünkü konuşması hakkında eski Adalet Bakanı DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, şu açıklamayı yaptı:
“Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesi, buna uygun bir teşkilâtı bulunmayan müftülükler için dinî hizmetlerle ilgili asıl görevleri yanında bu görevlerini aksatabilecek fazladan bir yük, üstelik Anayasa’nın 174. maddesinde güvenceye bağlanmış bir devrim kanunu olarak medenî nikâh ilkesine, dolayısıyla lâiklik ilkesine aykırı bir düzenleme olacaktır. Türk Medenî Kanunu’nun 143. maddesinde evlenme töreninden sonra evlendirme memuru tarafından eşlere verilecek aile cüzdanı gösterilmek suretiyle evlenmenin dinî töreninin yapılması zaten düzenlenmiş bulunmaktadır. O nedenle bu Kanun Tasarısı, tamamıyla din istismarına yönelik, gereksiz bir yasa değişikliği niteliğindedir.
Cumhurbaşkanının ‘İsteseniz de istemeseniz de bu, Meclis’ten geçecek.’ sözü ise, açıkça Meclis’e talimat niteliğindedir. Anayasa’nın 7. maddesine göre ‘Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.’. O nedenle hiç kimse, bu yetkinin nasıl kullanılacağı hakkında yasama organına emir ve talimat veremez. Cumhurbaşkanı da, gündemdeki yasa tasarısı hakkında milletvekillerine nasıl oy kullanacakları hakkında emir ve talimat veremez. Meclis, emir ve talimatla çalışacak bir organ değildir. Cumhurbaşkanının, 2019 yılında yürürlüğe girecek olan ve tüm Devlet erklerini tek elde toplayan Cumhurbaşkanlığı sisteminin provası niteliğindeki bu çıkışı, henüz yürürlükteki kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı, açık bir Anayasa ihlâlî niteliğindedir.

Diğer Haberler

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi üç büyük sorunu sıraladı.

Erçelebi; “İŞSİZLİK, GEÇİM SIKINTISI, HUKUKSUZLUK” Demokratik Sol Parti Parlamento ve Hükümetle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan …