Hikmet Sami TÜRK: Başbakan’ın “Mevzuata Uyulmaması Tavsiyesi Yanlış!”

 

Başbakan Binali Yıldırım’ın dün 81 ilin Valisi ile yaptığı toplantıda söylediği “Mevzuatla uygulama arasında sıkışıp kalmayın. Memleketin milletin işini yaparken usul hatası yapmaktan korkmayın. Şekil şartlarına asla takılmayın. Sahadaki işler usul hatası olmadan yapılmaz. Hata yapmayacağım diye titizlenen iş yapamaz. İş mi yapacaksınız yoksa mevzuata mı sarılacaksınız? Hata yapın ama hainlik yapmayın.”  sözleri üzerine Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, şu açıklamayı yaptı:

“Başbakan Yıldırım’ın sözleri, hainlikle ilgili kısmı dışında yanlıştır. Kanunlar ve diğer mevzuat, herkesin uyması gereken kurallardır. Kanunlar ve diğer mevzuat, çiğnenmek için değil, ilgililerce gereği yerine getirilmek için yapılır. Anayasa’nın henüz tümüyle yürürlükte olan 8. maddesine göre, ‘Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.’

Yürürlükteki kanunların hemen hemen hepsinin son maddesinde şu hüküm yer alır: ‘Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.’

Böyle olduğu hâlde; Başbakan Yıldırım’ın il idarelerinin başında bulunan ve görevlerini kanunlara, kanunların öngördüğü usullere uygun olarak yapmakla yükümlü olan valilere yaptığı tavsiye, Anayasa’ya ve kanunlara aykırıdır.  Kanunları amaçlarına uygun olarak doğru uygulamak başka, herkesin kendi kafasına göre hareket etmesi başka bir şeydir. Her valinin kanunlar ve diğer mevzuatla konulan kuralları bir yana bırakarak, kendi bildiğini yapması durumunda ülke yönetiminde kaos ortaya çıkar.

  Konunun başka yönleri de var: Kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olması,  Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinin 2. fıkrasına göre suçtur. Dolayısıyla Başbakan Yıldırım’ın tavsiyesine uyacak valiler, suç işlemiş duruma düşebilir.

 Başbakan Yıldırım’ın tavsiyesi ise,  halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik etmeyi suç sayan Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesi kapsamına girebilir.  

   Bütün bunları bilmemesi olanaksız olan Başbakan Yıldırım’ın Bakanlar Kurulu olarak Anayasa ve kanunlar gereğince yürütmekle yükümlü oldukları kanunlara uyulmaması yolundaki yanlış tavsiyesi, ilk fırsatta yeni bir açıklama ile düzeltilmesi gerekir niteliktedir.”