DUYURULAR

H.S.TÜRK: “Avusturya’nın Cami ve İmam Kararları İncelenmelidir.”

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un “siyasal İslâm’la mücadele” kapsamında ülkede faaliyet gösteren 7 caminin kapatılacağını ve yurt dışından finanse edilen 60 kadar imamın sınır dışı edileceğini açıklaması ile ilgili olarak eski Adalet Bakanı ve DSP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, aşağıdaki açıklamayı yaptı:
“Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un ‘siyasal İslâm’la mücadele’ kapsamında ülkede faaliyet gösteren 7 caminin kapatılacağını ve çoğu Türkiye’den olmak üzere yurt dışından finanse edilen 60 kadar imamın sınır dışı edileceğini açıklaması, Avusturya’nın da taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesi ve Avusturya Yurttaş Hakları Temel Kanunu’nun 14. maddesi ile güvence altına alınan vicdan ve din özgürlüğüne aykırı kararlardır. Gerçi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesi, 2. fıkrasında din veya inancını açıklama özgürlüğünün kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık, ahlâk veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda zorunlu olan ve yasa ile öngörülen önlemlerle sınırlanabileceğini öngörmektedir. Ancak Avusturya’da cami kapatma ve imamların sınır dışı edilmesi gibi radikal kararlar alınmadan önce bağımsız yargı tarafından bu yönde bir soruşturma yapılıp yapılmadığı bilinmemektedir. Verilen kararların siyasî nitelikte hükümet tasarrufu olduğu anlaşılmaktadır.
Konu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için açılan camiler ve oralarda çalışmak üzere din görevlileri olarak gönderilen personel ve finansman desteği sağlayan Türkiye yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu konuda bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından tepki niteliğinde demeçler verilirken; Avusturya’nın kapatma ve sınır dışı etme kararları için gerekçe olarak gösterdiği siyasal faaliyet iddialarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından araştırılmasında ve gereken önlemlerin alınmasında yarar vardır. Çünkü camilere siyasetin girmemesi ve din görevlilerinin her türlü siyasî faaliyetin dışında kalması, titizlikle uygulanması gereken ilkelerdir. Bu ilkeler, yalnız yurt içinde değil, yurt dışında da geçerlidir.”

Diğer Haberler

DSP Genel Başkanı AKSAKAL, SP Genel Başkanı KARAMOLLAOĞLU’nu Ziyaret Etti.

DSP Genel Başkanı Önder AKSAKAL, Siyasi Partiler, Milletvekili ve Yerel Yönetim Seçimleri ile Yüksek Seçim …