DUYURULAR

Program

İÇİNDEKİLER

DSP’NİN GÜNCELLEŞEN PARTİ PROGRAMI 2003

BÖLÜM I : DEMOKRATİK SOL

Sunuş
Niçin Demokratik Sol?
Tanım
İlkeler ve Amaçlar

BÖLÜM II: DEMOKRASİ

Demokratikleşme
Örgütlenme ve Siyasal Katılım
Demokratik Sol Partinin Yapısı ve İşleyişi
Seçimler
Özgür İnsan Özgür Toplum
Demokrasiyi Yaşatabilmek ve Demokrasiyle
Yaşayabilmek
Özgürlük ve Bağımsızlık
BÖLÜM III: GELİŞME

Özet
Ekonomi ve Gelişme
Ekonomide Araçların Amaca Uygun Kullanımı
Kaynak
Halk Katılımıyla Hakça Gelişme
Türkiye’nin Demokratik Gelişmesine
Yurt Dışında Çalışanların Katkısı
BÖLÜM IV: DEVLET

Anayasa
Yargı
Yasama
Yürütme
Yerel Yönetimler
BÖLÜM V: İNSAN VE TOPLUM

Eğitim Kültür Sanat ve Spor
Konut
İnsan ve Çevre Sağlığı
BÖLÜM VI: KURALLAR

Kurallar