DSP Genel Bşk.Yrd. TÜRK: “TEHDİTLE İSTİFAYA ZORLAMAK ANAYASA’YA AYKIRI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul ve Düzce’den sonra istifaları istenen Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının görevden ayrılmamaları durumunda “neticesinin ağır olacağını” söylemesi ile ilgili olarak, DSP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, şu açıklamayı yaptı:
“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la başlayan AKP’li belediye başkanlarının istifaları, giderek genişleyen bir olaya dönüştü. 30 Mart 2014 yerel genel seçimlerinde bu görevlere seçilen insanların aslında kendiliklerinden istifa etmedikleri, onları aday gösteren AKP yönetimince istifa ettirildikleri kısa zamanda ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıradaki belediye başkanlarının istifa etmemeleri durumunda ‘neticesinin ağır olacağını’ söylemesi, açık bir tehdittir. Önceki istifalarda da bu tehdidin etkili olduğu anlaşılıyor. İstifaların 31 Mart 2019 günü yapılacak yerel genel seçimler ile 3 Kasım 2019 günül birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde bir erken vitrin yenileme veya temizleme olarak mı, yoksa başka nedenlerle mi yaptırıldığı bilinmiyor.
Anayasa’mızın 127. maddesine göre yerel yönetimler seçimleri beş yılda bir yapılır. Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının bu sıfatlarını kaybetmeleri yargı kararıyla olur. Fakat görevleri ile ilgili bir suç nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan yerel yönetim organlarını veya üyelerini İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın istifa etmemekte direnecek belediye başkanları için yaptığı “neticesinin ağır olacağı” tehdidi, böyle bir soruşturma veya kovuşturma nedeniyle uzaklaştırma ve/veya bir disiplin cezası olarak Partiden çıkarılma ile ilgili olabilir.
Her durumda istifalar, beş yıllık görev süresinin dolmasına daha bir buçuk yıl varken gerçekleşmektedir. Eğer ortada görevden uzaklaştırmayı gerektiren bir suç varsa ilgili belediye başkanları hakkında soruşturma açılması için gerekli işlemin yapılmaması ihmal; böyle bir durum yoksa tehditle istifaya zorlanmaları ise, açıkça Anayasa’nın 127. maddesine aykırıdır. Sonuç olarak yerinden yönetim ilkesi çiğnenmekte, halkın verdiği oylar yok sayılmaktadır. Bu, demokratik rejimin temelini oluşturan yerel demokrasi için ağır bir darbedir.”