DUYURULAR

DSP Genel Başkan Yardımcısı Av. Onur İSTE: “TÜRK MİLLETİ Demekten Korkmayınız.”

Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Onur İSTE, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Türkiye Halkları” açıklamasına tepki gösterdi. “Türkiye Halkları” söyleminin etnikçi bir yaklaşım oluğunu belirten ISTE, bu ifadenin Türkiye’nin kuruluş ilkeleriyle de anayasal ruhuyla da bağdaşmadığını ifade etti. Anayasal vatandaşlıktan uzaklaşıp Türkiye halkları gibi söylemleri benimsemenin birlikte yaşam bilincine aykırı olduğunu vurgulayan İste, “Türk Milleti” demekten korkmayınız” ifadelerini kullandı.

İSTE’nin açıklaması şu şekilde:

Türkiye ahalisini sanki birbirinden bağımsız ırklar birliği gibi tanımlayan CHP’ nin sayın İstanbul İl Başkanı’ nın söylemini içime sindiremedim. Her ne kadar bu konu CHP’ nin iç işiymiş gibi görünse de; bazı hususların sadece diğer partilerin iç meselesi olmadığını, bir ülke meselesi olduğunu düşündüğüm içindir ki bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum.  

CHP’ nin İstanbul İl Başkanı Sn. Canan Kaftancıoğlu Dünya Barış Günü çerçevesinde bir konuşma yapmış. Kulağımı tırmalayan kısmı T24 tarafından aktarıldığı kadarıyla aynen şu şekilde: “…Biz bu mücadeleyi demokrasi ve adalet şemsiyesi altında büyütebilirsek hiçbir şey yapamazlar. Göreceksiniz her zaman kazanan demokrasi olur, barış olur. Kazanan tüm Türkiye halkları olur…” 

Sn. İl Başkanı’ nın bazı ifadeleri söyleyiş şekli bana hiç doğru gelmedi. Örneğin “Türkiye halkları” ifadesi…

Doğru bulmadım. Çünkü: “Türkiye halkları” söylemini kullandığınız zaman, “Anayasal vatandaşlık” kavramından uzaklaşırsınız. Halbuki Anayasal vatandaşlık kavramı, ahalinin birlikte yaşama arzusunun çimento kabul edildiği hümanist bir kabuldür.

Anayasal vatandaşlıktan uzaklaşıp “Türkiye halkları” gibi söylemleri benimserseniz, Türkiye’ yi, etnisitelerden (ırklardan) oluşan yapay bir topluluk seviyesine indirgersiniz. 

Halbuki Türkiye, değişik etnik ırkların oluşturduğu bir birleşmiş milletler topluluğu değildir!

Türkiye; içinde değişik etnik zenginlikleri de barındırmakla birlikte, bir Anayasal üst kimlik altında ve birlikte yaşama arzusu çerçevesinde bütünleşmiş insanların müşterek vatanının adıdır. 

İşte bu Türkiye’ nin ahalisine, din ve ırk farkı gözetilmeksizin vatandaşlık itibariyle Türk denilir. Türkiye ahalisini (Türk milletini), etnik vurgularla yapay bir birliktelikmiş gibi algılamak doğru değildir. Türk milletinin içindeki her bir etnik unsur, Türk milletinin zengin kültürünün olmazsa olmaz parçasıdır. Türk milleti, tüm bu zengin kültürün bütününü ifade eder. 

O nedenle söylüyorum ki: “Türkiye halkları” gibi yapay ve yabancı dilden tercüme ifadeleri kullanmak, altı oku benimsediği kendi Tüzüğünün 1. maddesinde hala yazılı olan CHP’ nin il başkanına yakışmaz. Hatırlatmak isterim ki, o altı oktan bir tanesi de “milliyetçilik”tir. 

“Türk milleti” demekten korkmayınız efendim!

“Türk milleti” dediğinizde ne daha az solcu ne de daha az vatansever olursunuz. Yalnızca, sosyolojik bir durumu ifade etmiş olursunuz. (Rahmetli Bülent Ecevit’ in DSP ile devam etmeyi tercih etmesindeki temel sebeplerden biri de sol içindeki bu etnikçi açmazdı, şimdilik bu parantezi kapatıyorum.)

Mevcut CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ ün mirasına sahip çıkma iddiasında bir parti olduğu içindir ki başka bir referansa daha başvurmak isterim. Bakınız, 1924 Anayasası’ nın Atatürk’ ün kaleminden çıkmış olan 88. maddesi aynen şöyle demektedir: “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur.” (Itlak olunmak ifadesini bugünün diline, -Türk olarak genellenir, varsayılır- diye çevirebiliriz.)

Yani ne diyor Gazi Mustafa Kemal? “Din” ve “ırk” ayırt etmeksizin diyor. O halde bugün ırk (halklar) vurgusu yapmak ne kadar doğru? Irktan ya da etnik aidiyetten daha önemli olan, Anayasal vatandaşlık çerçevesinde birlikte yaşama bilincidir. 

Türk milletini; Yugoslavya’ ya benzer bir milletler topluluğu gibi isimlendirmenize izin veremeyiz. Yapay süreçlerle milletler topluluğu olarak kurgulanmış Yugoslavya’ nın nasıl dağıldığı malumunuz. Halbuki biz Türk milletini ve onun devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ ni sonsuzluğa kadar yaşatmak isteyen insanlarız.

Başkaları baskın “din” vurgusu yaptığında nasıl itiraz ediyorsak ve onları bölücü buluyorsak, kusura bakmayın size de edeceğiz. Zira hiçbirimizin gidecek başka bir vatanı yok!

Aynı hatalara artık Türkiye’ deki hiçbir siyasetçinin ya da toplum önderinin düşmemesi diliyorum.

Diğer Haberler

“Gündemi Kaybeden Her Şeyi Kaybedecektir!”

DSP Genel Başkanı AKSAKAL, İstanbul İl Örgütü ile video konferans yoluyla bayramlaştı. Konuşmasına iyi bayramlar …