DSP Başkanlık Kurulu Genel Başkan AKSAKAL Başkanlığında Toplandı.

DSP Başkanlık Kurulu Genel Başkan Önder AKSAKAL başkanlığında DSP Genel Merkezinde toplandı.

Parti çalışmaları ile ülkedeki iç ve dış gelişmelerin ele alındığı toplantıdan sonra bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

“Türkiye’de siyaset kurumu ve devletin işleyişi 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen halk oylaması sonrasında yeni bir sürece girmiştir.

Yapılan Anayasa değişikliği hükümlerine ilişkin 6 ay içinde çıkarılması zorunlu olan Uyum Yasaları hakkında iktidar partisi milletvekilleri dahil hiçbir kesim bilgi sahibi değildir. Oysa Anayasa’nın Geçici 21. Maddesine göre bu süre dolmasına karşın referandum sonucu tarihi itibariyle de değerlendiridiğinde az bir zaman kalmıştır.

Demokratik Sol Parti olarak ülkenin ve toplumun bir takım oldu-bittilerle karşı karşıya bırakılacağı konusunda ciddi kaygı taşımaktayız.

Toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası üzerinde düşünülen değişikliklerin kamuoyunda, Üniversitelerde ve Sivil Toplum Kuruluşlarında tartışılmadan meclis gündemine getirileceği görülmektedir. Bu doğru bir yöntem değildir.

Her dönemde olduğu gibi bugün de uyarılarımızı ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Buna göre, yapılacak değişikliklerde;

  • Öncelikle toplumun bütün kesimlerinin parlamentoda temsilini sağlayacak şekilde Seçim Barajı’nın Kaldırılması,
  • “Dar Bölge” ya da “Daraltılmış Bölge” adı altında tanımlanan yöntemlerin katılımcı demokrasi açısından halkın iradesini “gücün iradesine” teslim edeceği gerçeğinin göz önünde bulundurulması ve mevcut yöntemin devamının sağlanması,
  • Cumhurbaşkanı adayı önerme kuralları oluşturulurken seçmen iradesinin tecellisini zorlaştıracak ve hak ihlaline sebebiyet verebilecek yöntemlerden uzak durulması,
  • Siyasi Partilerin birbirleriyle seçim ittifakları kurabilmelerinin sağlanması,
  • Siyasi Partiler Kanunu’nun EK-1. maddesinin, sadece belirli oranda oy alan partiler için değil, seçime katılma yeterliliğinde olan tüm partilere devlet desteği öngörecek şekilde düzenlenmesi, hususlarının dikkate alınması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz.”