DUYURULAR

DSP Başkanlık Kurulu Bildiri Yayınladı.

15 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 11. Olağan “Adalet – Ahlâk – Asalet” Kurultayı sonrasında oluşan DSP Başkanlık Kurulu ilk toplantısını Genel Başkan Önder AKSAKAL başkanlığında DSP Genel Merkezinde yaptı.

İç ve dış politikada yaşanan olaylarla birlikte örgütsel çalışmaların da değerlendirildiği toplantı sonrası bir bildiri yayınlanması kararlaştırıldı. DSP Başkanlık Kurulunun bildirisi şöyle:

 

DSP BAŞKANLIK KURULU BİLDİRİSİ

 15 Aralık 2019 tarihinde toplanan DSP Olağan Kurultayı sonrasında oluşan Başkanlık Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve aşağıdaki görüşleri kamuoyu ile paylaşmayı kararlaştırmıştır.

 • Uluslararası emperyalizmin, Türkiye’nin de yer aldığı coğrafyada kurgulamaya çalıştığı yeni siyasi düzen yaratma projesi zaman zaman aksamaya uğrasa da ısrarla sürmektedir.
 • DSP olarak sorunsuz olarak teslim ettiğimiz Türkiye, bugün parlamentoda yer alan partilerin iflâh olmaz basiretsizliği nedeniyle kaygı verici bir çıkmazın içine sürüklenmiştir.
 • Türkiye, 18 yıl öncesine kıyasla daha da fakirleşmiş, adalet sistemi tarumar edilmiş, uluslararası düzeyde siyasi ve ekonomik itibarımız örselenmiş, icat edenlerin dahi pişmanlık duyduğu yapısal sorunlarla karşı karşıya bırakılmıştır.
 • Bu sebeplerden ötürü başta iktidar partisi olmak üzere, siyasi ve ekonomik sistemin tükenişinde aynı derecede sorumluluk sahibi olan parlamentodaki partilerin tümünde bir çözülme ve ayrışma süreci başlamıştır. Ülkede ve Dünyada yaşanabilecek gelişmeler konusunda iki ay sonrasını tahmin edebilmek şöyle dursun, yarını öngörebilme koşulları ortadan kalkmıştır.
 • Bölgemizde yaşanan dış politika stratejilerinin isabetsizliği Türkiye’yi uluslararası camiada zor duruma düşmesine sebep olmuştur. Ancak bunları düzeltebilmek için de “zararın neresinden dönersek kârdır” anlayışıyla yeni politikalar hayata geçirilmelidir.
 • Son olarak Libya ile yapılan anlaşma ve bu çerçevede elde edilecek hak ve menfaatlerin korunması konusundaki girişimleri beslemek ve güvence altına almak için dış politikada da Ulusal çıkarlarımız temelinde Suriye ve Mısır devletleriyle ilişkilerin acilen düzeltilmesi zorunluluğu vardır.
 • Genç işsizliğin yüzde otuzlara doğu hızla ilerlediği, enflasyonun tüm müdahalelere (!) karşın çift haneli rakamlarla gerçekleşmesinin önüne geçilemediği bir toplumsal yapının, kendi içinde barışı sürdürebilmesini beklemek hayalperestlik olacaktır.
 • Türkiye acilen gerçek gündemine dönmelidir. Hukukun üstünlüğünü, gerçek adaletin tecellisini, Karma Ekonomi sistemi temelinde “Halk Sektörü” geliştirilerek top yekûn kalkınma hamlesiyle çokça üreten, hakça bölüşen bir ekonomik sistemi hayata geçirmelidir.
 • Kanal İstanbul benzeri, halkın önceliklerine uygun olmayan gereksiz ve zamansız büyük maliyetli projeler yerine, üretimi ve istihdamı hareketlendirecek ayakları yere basan yatırımlarla toparlanma sürecini başlatmalıdır.
 • DSP Başkanlık Kurulu olarak Sayın Cumhurbaşkanına seçimlere katılma yeterliliğine haiz tüm siyasi partilerin Genel Başkanlarının katılacağı bir Zirve Toplantısı gerçekleştirerek Türk Milletine ve Dünya’ya güçlü bir beraberlik mesajı verilmesini acilen öneriyoruz.
 • Demokratik Sol Parti, mevcut olumsuzluklar nedeniyle yeni yatırımlar ve ilave istihdamlar için tereddüt yaşayan özel sektörü cesaretlendirecek ve ekonomideki yapısal sorunların çözümüne yönelik hazırladığı kapsamlı bir program çalışmasını kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşacaktır.
 • Toplumun dirliğini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye sokan, üniter yapımıza zarar verecek emperyalist projeye karşı 18 yıl önce direnerek bedelini iktidardan uzaklaştırılarak ödeyen Demokratik Sol Parti, 100 yıl önce hayata geçirilen emperyalist işgale karşı direnişin bugünkü tek temsilcisi olarak mücadelesini sürdürmeye kararlıdır.

 

 

Diğer Haberler

TOPRAK BENLİ: “Demokrasilerde Meslek Örgütü Kapatılmaz”

               DSP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Handan TOPRAK BENLİ, …