DİSK Heyeti, AKSAKAL’ı Ziyaret Etti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani BEKO, beraberinde Dev Maden-Sen Genel Başkanı ve DİSK Ankara Temsilcisi Tayfun GÖRGÜN, Birleşik Tarım Orman İş Genel Başkanı Ayvaz ŞEKER ve Emekli Sen Genel Sekreteri Nevin KIZILÖZ ile birlikte DSP Genel Başkanı Önder AKSAKAL’ı Genel Merkez’de ziyaret etti.

Görüşmede AKSAKAL, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek “DİSK, Türkiye emek dünyasının en özgün kuruluşudur. Kurulduğundan bu yana çalışan kesimlerin hak ve çıkarları doğrultusunda politikaların oluşumuna katkılar sunmuş, işçi sınıfının öncülüğünü yapmıştır. Ancak bunun da yetmediğini zaman bize göstermektedir. Ülke nüfusunun en az yüzde sekseninin açlık ve yoksulluk sınırında yaşadığı resmi rakamlarla ortadayken sol’un iktidar alternatifi görülmeyişinde kendimizi eksikli kabul etmeliyiz. İnsanlarımıza sosyal statülerini anlatabilmeli ve bunun gereğini yapabilmeliyiz. DİSK bu konuda önemli katkılar sağlayabilecektir. Ülkeleri siyasi partiler yönetir, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri partilerin toplumsal desteğine zemin yaratır. Önümüzdeki süreç bir seçim dönemidir, Demokratik Sol Parti olarak Cumhurbaşkanı adayımızı toplumun takdirine sunacağız.” dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani BEKO da konuşmasında Demokratik Sol Parti’nin ve kurucusu Bülent ECEVİT’in Türkiye siyasetindeki yeri ve önemine değinerek şunları söyledi:

“DİSK gerek Türkiye’de gerekse dünyada çok önemli bir emek kuruluşudur. Uluslararası platformlarda kabul görmüş, sözü ve önerileri dinlenen, itibar edilen bir Konfederasyondur. Çalışmalarımızı konularında uzman bilim adamlarının öncülüğünde DİSKAR birimimiz marifetiyle ayakları yere basan verilerle değerlendiriyor ve yürütüyoruz. Asgari ücret konusunda bir rakam ortaya koyuyorsak bunun dayanaklarını ve gerekçelerini doğru veriler temelinde şekillendiriyoruz. Ülkemiz bir badire döneminden geçiyor, yapılacak ilk seçimlerde çalışanların haklarını sahiplenecek siyasi partilerin mutlaka başarı sağlamaları gereğine inanıyoruz. Mevcut iktidar geleceğimizi ipotek altına alacak ölçüde ülkeyi ekonomik külfetin altına sokmuştur. Bundan mutlaka kurtulmalıyız.” dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani BEKO, Konfederasyon bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma Dairesi (DİSKAR) tarafından hazırlanan Aralık/2017 tarihli Asgari Ücret Raporu ile birlikte Türkiye’de Çocuk İşçi, Kayıt Dışı İstihdam, Kamu İstihdamı ve Genel İşler İşkolu Raporlarını DSP Genel Başkanı AKSAKAL’a sundu.

Ziyarette AKSAKAL’a  Genel Başkan Yardımcıları Murat ÖZBİLGE, Hasan UĞURTÜRK, Uğur GÜREL, Hüseyin KUL ve Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel KIZILIRMAK eşlik ettiler.

[tie_slideshow]

[tie_slide] Slide 1 |  [/tie_slide]

[tie_slide] Slide 2 |  [/tie_slide]

[tie_slide] Slide 3 | [/tie_slide]

[/tie_slideshow]